Opći uvjeti prodaje web knjižare VERBUM

Kupac i osobni podatci kupca

Ovi Opći uvjeti definiraju Kupca kao fizičku ili pravnu osobu koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda posredstvom web stranice www.verbum.hr u vlasništvu tvrtke VERBUM d.o.o., Sinjska 2, Split (u daljnjem tekstu – VERBUM). Kupac može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba, odnosno pravna osoba koja prihvaća ove opće uvjete poslovanja. Maloljetne osobe, djelomično ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu naručivati artikle samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Kupac je osoba koja naručuje i plaća proizvod, i kojoj se po uplati proizvod dostavlja. Kupac može proizvod naručiti i kupiti za treću osobu (u daljnjem tekstu Primatelj), te tada proizvod dostavljamo na adresu Primatelja. Prihvaćanjem Općih uvjeta Kupac izjavljuje da su svi podatci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je ovlašteni korisnik kreditne kartice, da je poslovno sposoban te da ne postoje nikakve poznate mu zaprjeke pri naručivanju i kupnji proizvoda od VERBUMA, tj. za kupnju putem web knjižare. VERBUM sukladno izjavi o privatnosti i sigurnosti podataka prikuplja samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjavanje obveza.

Kupnja u web knjižari Verbum

Kupnja u web knjižari VERBUM obavlja se pregledom ponude, odabirom, te stavljanjem proizvoda u košaricu.
Cijene proizvoda istaknute su uz sami proizvod i vrijede za sve oblike plaćanja. PDV je uključen u cijenu.
Kupac proizvoda ne mora biti registrirani korisnik da bi obavio kupnju.

Kupac plaćanje može realizirati na sljedeće načine:

 • kreditnom karticom za koju VERBUM ima sklopljen ugovor o prihvaćanju, a koje su navedene na stranici.
 • e-bankingom
 • općom uplatnicom ili virmanom
 • pouzećem

Kod plaćanja kreditnom karticom transakcija se najprije prosljeđuje na predautorizaciju, a konačna autorizacija obavlja se tek kada se utvrdi dostupnost svih naručenih proizvoda. Ako je narudžba ispravno zaprimljena, VERBUM će elektroničkim putem u obliku e-pošte obavijestiti Kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod naručen. U slučaju da VERBUM ne može isporučiti naručeni artikl, kupac dobiva obavijest da je rezervirani iznos storniran, a banka koja je rezervirala iznos za autorizaciju stornirani iznos vraća Kupcu. Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, ili je narudžbu moguće samo djelomično kompletirati, VERBUM će obavijestiti Kupca o proizvodima koji trenutačno nisu raspoloživi, te ga izvijestiti o roku u kojemu su proizvodi dobavljivi. Kupac može odlučiti hoće li odustati od kupnje u cijelosti, hoće li kupiti samo trenutno raspoložive artikle, ili će čekati da se cijela narudžba kompletira. Ako je proizvod naručen, a kao način plaćanja odabran e-banking, opća uplatnica ili plaćanje gotovinom, VERBUM se obvezuje rezervirati proizvod u trajanju od 8 radnih dana. Nakon isteka toga roka, VERBUM ne jamči raspoloživost proizvoda. Kupac, da bi uspješno dovršio kupnju, dužan je popuniti sve ponuđene obrasce u procesu kupovine. U slučaju da se podatci Kupca razlikuju od podataka Primatelja, Kupac je dužan upisati i Primateljeve podatke. Naručeni proizvod, ovisno o tome je li dostupan na skladištu, VERBUM isporučuje u najkraćemu mogućem roku.

Naplata/autorizacija transakcija

Sva plaćanja mogu se obaviti isključivo u eurima (EUR). U slučaju plaćanja kreditnom karticom, e-bankingom i općom uplatnicom troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu. Podatci o kreditnim karticama Kupca NE NALAZE se u VERBUMOVOJ bazi podataka, već samo i isključivo na serveru WSPay Payment Gateway sevisa. VERBUM nema uvid u bankovne podatke Kupca.

Proizvodi u ponudi web knjižare VERBUM

Proizvodi u ponudi web knjižare sadržani su u VERBUMOVOJ bazi podataka. VERBUM ne jamči da je proizvod na fotografijama u svakom detalju identičan originalu, posebice uslijed različitih postavki monitora, percepcije boja itd. U takvim slučajevima ne radi se o nedostatku proizvoda. Podatci o proizvodima (opis, cijena) podložni su tipografskim pogrješkama, tehničkim nepravilnostima web poslužitelja, napadu malicioznih programa na stranice itd. U slučaju očitih pogrješaka ili netočnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanim u web knjižari VERBUM zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Dostava

Na svakoj zaključenoj narudžbi naznačena je cijena poštarine. Cijena poštarine nije uključena u cijenu proizvoda. Kupljeni proizvodi mogu se dostaviti na području Republike Hrvatske, kao i u inozemstvu, prema uvjetima koji vrijede za svako područje dostave. Dostava na području Republike Hrvatske obavlja se putem dostavnih službi HP, Paket 24 i GLS. U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda. Dostava se obavlja prema uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi. Ako se proizvod koji je upućen Kupcu odnosno Primatelju vrati VERBUMU jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, Kupac će o tome biti obaviješten e-poštom te će mu biti ponuđene sljedeće mogućnosti:

 • da se naručeni proizvod na zahtjev Kupca ponovno dostavi na adresu Kupca odnosno Primatelja
 • da naručeni proizvod preuzme na adresi VERBUMA uz prethodni telefonski dogovor o terminu preuzimanja.

Ako Kupac u roku od 3 dana ne odgovori na pismo upućeno mu e-poštom i ne odabere jednu o ponuđenih mogućnosti, odabrani proizvod bit će dostavnom službom upućen na adresu Kupca. Kada VERBUM putem dostavne službe isporuči proizvod Kupcu odnosno Primatelju, Kupac odnosno Primatelj dužan je preuzeti proizvod potpisom na dostavnici čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen. VERBUM ne odgovara Kupcu odnosno Primatelju za manje ogrebotine na proizvodima koje su nastale kao posljedica dostave robe putem dostavne službe ako ogrebotine ili manji nedostaci ne utječu na osnovna svojstva i uporabljivost proizvoda.

Ostali uvjeti

Za valjanu narudžbu proizvoda osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina. VERBUM ima pravo jednostrano promijeniti ove Uvjete prodaje bez prethodne najave. Sve kupljene proizvode VERBUM će isporučiti po uvjetima važećim u trenutku primanja narudžbe.

Primjena Uvjeta prodaje

Korištenjem usluga web knjižare VERBUM prihvaćate ove Uvjete prodaje. Ove web stranice sadrže informacije o VERBUMOVIM proizvodima i uslugama te služe kao elektroničko prodajno mjesto – web knjižara. VERBUM ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove web stranice te korištenjem informacija s ove web stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

Autorska prava

VERBUM je nositelj autorskih prava na sadržaj i formate ove web stranice. Cjelokupan sadržaj s web stranice ne smije se koristiti bez dopuštenja VERBUMA ni ustupati trećim osobama.

Završne odredbe

Prihvaćanjem ovih Uvjeta prodaje Kupac pristaje na njihove odredbe te prihvaća da one čine sastavni dio ugovora.

 

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biti će izvršena u eurima. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz druge valute u eure prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Izjava o reklamaciji

Verbum prihvaća sve oblike reklamacije koje se odnose na tehničke nedostatke proizvoda, odnosno knjiga i ostalih medija, kao što su tiskarske greške, oštećene naslovnice i sl. Ne postoji vremensko ograničenje za reklamaciju, potrebno je samo dokazati da je artikl kupljen u Verbum internet trgovini.

Ukoliko kupac iz subjektivnih razloga odluči ne preuzeti ili vratiti naručenu pošiljku, dužan je preuzeti trošak dostave proizvoda, a iznos troška naručenih knjiga će mu biti vraćen na račun s kojeg je izvršena naplata (u slučaju plaćanja kreditnim ili debitnim karticama, e-bankingom ili općom uplatnicom).

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s VERBUMOM za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane VERBUMA te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, a u slučaju da ne bude raskinut.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe, o čemu je, prije isteka navedenog roka, dužan pisanim putem, obavijestiti prodavatelja kako bi se navedeni raskid mogao smatrati valjanim.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Verbum o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu: VERBUM WEB KNJIŽARA, 4. Gardijske Brigade 53/H, 21000 Split ili elektroničkom poštom na e-mail: webknjizara@verbum.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte, podatke o proizvodu ili proizvodima (šifru i naziv) i broj računa, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na ovoj poveznici.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Verbum će dostaviti kupcu bez odgađanja.

Pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat isključen je, sukladno članku 86. Zakona o zaštiti potrošača, u slučajevima za:

 • Povrate nakon 14 dana od dana primitka paketa tj. dana slanja raskida ugovora
 • Oštećene artikle i tehničku robu gdje su oštećenja nastala nakon preuzimanja paketa
 • Tehničku robu koja nema originalnu ambalažu te sve popratne sadržaje i dijelove koje proizvod sadrži
 • Audio i video zapise ili računalne programe – otpakirane ili otvoren sigurnosni pečat osim ako je riječ o neispravnom proizvodu
 • Zapečaćenu robu koja zbog higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave; kao što su kozmetički proizvodi te dodaci prehrani
 • Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču (personalizirani asortiman).

Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac.

Kupac prethodno narudžbi proizvoda na verbum.hr jasno potvrđuje da je primio ovu obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora.

U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane Kupca postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora. Verbum će Kupcu najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio vraćeni proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave kada isti postoji, u skladu sa uvjetima iz Općih uvjeta poslovanja, na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Verbum nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Povrat plaćenog iznosa biti će Kupcu izvršen isključivo nakon što Verbum na adresu označenu na računu zaprimi proizvod. U slučaju raskida ugovora od strane Kupca kako je to gore navedeno, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca za proizvode koji su predmet ugovora, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženi broj računa ili priloženu presliku računa.

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sukladno čl.10. st.3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Prigovor također možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.
Adresa: VERBUM d.o.o.
Sinjska 2
21000 Split
Telefaks: 021/340-270
e-mail: verbum@verbum.hr


Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana zaprimanja prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete kontakt adresu za dostavu odgovora.

U slučaju neriješenih prigovora potrošači se mogu obratiti:
• Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II ili na http://www.hok.hr/sud_casti
• ili Centru za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, Zagreb, Ilica 49/II ili na http://www.hok.hr/centar_za_mirenje

 

 

Rješavanje sporova

Prodavatelj i Kupac će moguće sporove nastojati riješiti sporazumno. U slučaju spora pred sudom nadležan je sud U Splitu. Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u primjenu je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS - http://ec.europa.eu/odr

Izjava o sigurnosti plaćanja kreditnim karticama

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WSPay servisa, te obratno. WSPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. WSPay Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima. Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama. 

Autorska prava

VERBUM je nositelj autorskih prava na sadržaj i formate ove web stranice. Cjelokupan sadržaj s web stranice ne smije se koristiti bez dopuštenja VERBUMA ni ustupati trećim osobama.

Završne odredbe

Prihvaćanjem ovih Uvjeta prodaje Kupac pristaje na njihove odredbe te prihvaća da one čine sastavni dio ugovora.