Velimir Deželić

Velimir, punim imenom Velimir Đuro Josip Deželić rodio se u Zagrebu 1864. Pučku školu i klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu, maturirao je 1882. U Beču je, prema očevoj želji, studirao medicinu. U razdoblju od 1882. do 1883. bio je odbornik, tajnik i predsjednik Hrvatskog akademskog društva "Zvonimir" u Beču. Tamo je pokrenuo izdavanje almanaha "Zvonimir" (1886.-1887.) i organizirao proslavu 300-godišnjice Gundulića (1888.). Nakon što je apsolvirao medicinu, vratio se u Zagreb i upisao studij prirodnih znanosti na Filozofskom fakultetu. Godine 1896. je obranio doktorsku disertaciju o praživotinjama Jadranskoga mora (Foraminifere Jadranskoga mora), postavši doktorom filozofije. U Sveučilišnoj knjižnici zaposlio se 1894., u početku kao službenik. Upravu Sveučilišne knjižnice preuzeo je 1910. te je od 1911. do 1920. bio bibliotekar i ravnatelj toga zavoda. Zajedno s arhitektom Lubinskim je 1910. bio izaslan od Zemaljske vlade da prouči nove bibliotetske zgrade po Europi te je za njegove uprave sagrađena nova zgrada Knjižnice. Zaslužan je i za suvremeno organiziranje bibliotečnoga rada te stručnu obradu zagrebačkih inkunabula. Uredio je Odio za dragocjenosti hrvatske knjige do 1835. Pod njegovim vodstvom obavljena je selidba biblioteke (od 1911. do 1913.) i presigniranje knjiga. Od 1920. do svog umirovljenja 1924. Velimir Deželić bio je zaposlen u Zemaljskom arhivu u Zagrebu.

Bio je tajnik Mensae academicae, odbornik Vesne, dopisni član Zagrebačke trgovačko-obrtničke komore, potpredsjednik Društva svetog Jeronima. Podigao je "Dobrotvorov dom". Papa ga je učinio komturom viteškog reda svetog Grgura Velikog. Pisao je u mnogobrojnim časopisima i novinama.

Velimir Deželić, hrvatski književnik, leksikograf i knjižničar, autor je pjesama, romana i znanstvenih radova. Potpisivao se pseudonimima: Branimir, Delas, Heliodor, Magnus. Umro je 1941. u Zagrebu.

Velimir Deželić

1 Rezultat

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom

1 Rezultat

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom