Ivica Raguž

Doc. dr. sc. Ivica Raguž rođen je u Osijeku 1973. Studij filozofije i teologije završio je na Teologiji u Đakovu. 2002. doktorirao je na polju fundamentalne teologije na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu. Od tada predaje na Katedri dogmatske teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.

Autor je više knjiga i mnoštva članaka s područja teologije.

Ivica Raguž

6 Rezultata

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom

6 Rezultata

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom