Prepoznati Uskrsloga

Biblijska razmišljanja za liturgijsku godinu B

Ante CrnčevićNenad MalovićIvica RagužIvan ŠaškoSlavko SliškovićMilan ŠpeharŽeljko TanjićAnte Vučković

Dar "novoga gledanja", podaren dvojici učenika za stolom u Emausu, udahnuo je naslov ovoj zbirci teoloških meditacija oslonjenih na nedjeljna evanđelja u liturgijskoj godini »B«. Kristov dar novoga gledanja ne uklanja tek ljudsku "sljepoću" da prepoznamo Uskrsloga i "sporost srca" da vjerujemo Riječi, nego, još više, oslobađa od gledanjâ koja zasljepljuju i od razumijevanjâ koja otupljuju… Riječ se razumijeva gledanjem, a lice Uskrsloga prepoznaje slušanjem. Riječ i Otajstvo daruju se u uzajamnoj prožetosti, a liturgija Crkve divno sklada Ljepotu njihova zajedništva.
 

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!