Druge priče

Za vjeronauk i katehezu

Bruno Ferrero

Pedesetdevet priča koje se mogu upotrijebiti na formativnim, školskim i katehetskim susretima s djecom i mladima. Svakoj priči prethodi psihološko-katehetski uvod, a nakon priče autor predlaže korisne didaktičke upute za dijalog, razne aktivnosti i primjenu u životu. Na kraju knjige nalazi se predmetno kazalo s temama koje obrađuju pojedine priče.

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!