Pobožnost Presvetomu oltarskom sakramentu

Devetnica, litanije, krunica, razmatranja

Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi!, riječi su koje nam je u Ivanovu Evanđelju rekao sam Krist. Na taj je način euharistija postala središnji sakrament Katoličke Crkve iz kojega sve izvire i kojemu sve teži jer je u njemu prisutan sam Bog pod prilikama kruha i vina.

Nakon svojega zemaljskog života, muke, smrti i uskrsnuća, Krist je ostao prisutan među nama na poseban način u Presvetom oltarskom sakramentu.

Zato su euharistijsko slavlje i pričest glavna duhovna hrana za vječni život, ali izvor snage i svih milosti za ovaj zemaljski život. Stoga su klanjanje i po božnost Presvetom oltarskom sakramentu neizostavan dio duhovnoga života i izvor mnogih milosti.

U ovoj se knjižici nalaze devetnica, posebna krunica Presvetomu oltarskom sakramentu, litanije, pjesme i molitve prikladne za klanjanje pred Presvetim oltarskim sakramentom te razmatranja o euharistiji crkvenoga naučitelja sv. Alfonsa Marije Liguorija.

  • Nakladnik: Verbum
  • Biblioteka: Hosana
  • Godina izdanja: 2015.
  • ISBN: 978-953-235-438-6
  • Uvez: Klamano
  • Broj stranica: 64
  • Jezik: Hrvatski
  • Dimenzije: 14,0 x 10,0 cm

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!