Pred Boga bez krinke

Duh psalama - put i plod

Romano Guardini

Mala, ali vrlo značajna knjižica o duhovnosti Psalama iz pera jednoga od najvećih teologa i duhovnih pisaca 20. stoljeća.

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!