"Duhovne osnove života" 22. svibnja u pola cijene u Verbumu

U svim knjižarama Verbum i na web knjižari Verbum.hr u srijedu 22. svibnja imate mogućnost ostvariti popust od 50% na knjigu "Duhovne osnove života".

Jedan od najpoznatijih modernih mislilaca, ruski velikan Vladimir Solovjev, u ovoj vrijednoj knjizi progovara kako živjeti na osnovi milosti, Božjega dara, blaga koje nije obični umišljaj, nego nam je stvarno darovano. Početak takvog pravog života utemeljena na milosti nije nam tako dalek ni težak, a njegova je osnova u prihvaćanju bogočovještva Isusa Krista po kojemu nam je milost novog života i darovana. Solovjev također na temelju evanđeoskih tekstova i bogate monaške tradicije razlaže tri temeljna stava kojima se iskazuje kršćansko predanje, a to su molitva kao osnova dobrovoljnog predanja Bogu i suglasja s njim, milostinja, to jest milosrdna ljubav kao osnova zajedništva među ljudima te post kao osnova oslobađanja od tjelesnih požuda kroz uzdržljivost i askezu kojima zadobivamo vlast nad naravi i nagonskim.

Ova vrijedna knjiga, čija je redovna cijena 89 kuna, ovom je akcijom dostupna za samo 44,50 kuna, a po pogodnostima akcije možete je potražiti samo u srijedu 22. svibnja u knjižarama Verbum u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Dubrovniku, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Osijeku, Požegi i Vinkovcima i na web knjižari Verbum.hr!

O knjizi možete čitati ovdje.

(Troškovi dostave za telefonske narudžbe ili narudžbe putem interneta obračunavaju se prema uvjetima dostave naznačenim na stranicama web knjižare www.verbum.hr. Popust iz ove akcije ne zbraja se s ostalim popustima, npr. članskim popustom kluba Verbum.)