Fra Ljudevit Anton Maračić na "Susretu s autorom" u Splitu 11. travnja

U Verbumovoj Knjižari sv. Frane u Splitu gost "Susreta s autorom" održanog u sklopu manifestacije "Dani kršćanske kulture" 11. travnja bio je fra Ljudevit Anton Maračić, provincijalni ministar Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca.

Zapažen je pisac s područja duhovnosti, redovništva i crkvene povijesti. Objavio je trinaest knjiga, od kojih dio pokriva duhovne misli, drugi dio obrađuje franjevačku prošlost u Istri. Riječ je o autoru koji je dvadeset i pet godina vršio službu glavnog urednika "Veritasa - Glasnika sv. Antuna Padovanskog", a po toj je službi u glasniku osobito poznat zbog dugih godina rada koje su ostavile neizbrisiv trag na glasniku, jedinom među katoličkim revijama koji bilježi rast potražnje, što zasigurno govori o potrebi čitatelja za duhovnim štivom ističe Maračić.  

Zanimljivo je kako je dio njegova pisanog rada dobrim dijelom posvećen povijesti, i to onoj povijesti koja mu je najbliža, onoj povezanoj s poviješću Istre i franjevaca u Istri. Osobitu pozornost plijeni i knjiga "Malo čudo hrvatsko. Hrvatski tragovi u Vječnome Gradu". Nastala je za vrijeme njegova službovanja u Rimu gdje je kao penitencijer boravio od 1998. do 2002. godine. Riječ je knjizi koja govori o dugoj prisutnosti znamenitih Hrvata u Vječnom gradu, ali i na europskoj kulturnoj sceni.

Osim toga, Maračić je i autor nekoliko knjiga duhovnih misli: "Priče o pahuljici", "Živjeti od ruže", "Kao zraka koja rastapa", "Pahuljice, stare i nove". Riječ je o zbirkama dovitljivih anegdota koje redom nose dobre pouke za čitatelje. Potonja, "Pahuljice, stare i nove", izdana 2009. godine, s posebnom svježinom i žarom donosi – kako će reći sam fra Ljudevit – mnogo primjera, a malo komentara jer današnji čovjek više voli  poticajni primjer nego moralizirajuću riječ. Nastale su iz potrebe da se unese vedrina u svagdašnji život. Upravo na tom tragu nastala je još jedna knjiga, svojevrsna zbirka crkvenog humora "Vedro unatoč svemu" za koju Maračić kaže da je ona ponajprije zbirka vedrih i poticajnih zapisa. Ističe kako je u svakodnevnom životu sve potrebniji optimizam i vedra riječ, a on svoj prinos tome daje pisanom riječju.

Za svoj je rad, po kojem je osobito poznat u katoličkim krugovima zahvaljujući ovih trinaest napisanih knjiga, više radova te mnoštvo članaka objavljenih u Veritasu i drugim revijama dobio i priznanje 2007. godine kada mu je Hrvatsko društvo katoličkih novinara dodijelilo nagradu za životno djelo.