Fra Gabrijel Hrvatin Jurišić gostovao na Verbumovom "Susretu s autorom" 26. rujna u Splitu

U Verbumovoj knjižari sv. Frane u Splitu, u utorak 26. rujna gost "Susreta s autorom" bio je fra Gabrijel Hrvatin Jurišić. Verbumovim 59. "Susretom s autorom" moderirala je Zdravka Andrijašević.

Fra Gabrijel Hrvatin Jurišić je svećenik franjevac, gimnazijski profesor, znanstvenik, pisac, urednik i izdavač. Rođen je 1931. godine u Baškoj Vodi. U Sinj je došao 1946. godine kao učenik prvog razreda Franjevačke klasične gimnazije. Diplomirao je teologiju na Bogoslovnom fakultetu i klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1966. do 2004. godine predavao je grčki i latinski jezik u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju. Od 1974. godine glavni je i odgovorni urednik zbornika "Kačić". Napisao je, preveo i uredio brojne knjige, monografije i znanstvene članke te pokrenuo više listova i časopisa.

Bio je i ravnatelj gimnazije i sjemeništa, vikar i definitor Provincije Presvetog Otkupitelja, generalni vizitator Provincije sv. Ćirila i Metoda i Svetog Križa Bosne Srebrne.

Iza fra Gabrijela Jurišića iz Franjevačkog samostana u Sinju, samozatajnog svećenika i nedovoljno poznatog široj javnosti, stoje rezultati dostatni za više od jednoga ljudskog života. Cijeli "Susret" bio je prožet crticama iz života i djelovanja ovog skromnog, uvijek radosnog i nasmijanog franjevca. Fra Gabrijel se prisjetio početaka zbornika "Kačić" koji je osnovala Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Godine 1966. utemeljen je spomenuti zbornik kao stalna edicija u kojoj se objavljuju znanstveni radovi iz hrvatske kulturne prošlosti s naglaskom na franjevački red. U pripremu prvog broja, kaže fra Gabrijel, uključio se 1967. godine, a 1973. godine preuzeo je privremeno uređivanje zbornika. Međutim, to "privremeno" uređivanje zbornika potrajalo je do danas.  Do sada je izdano 35 brojeva. Sadržajno i prema izboru autora, već od drugog broja "Kačić" je otvoren i prema drugim svećenicima, redovnicima i redovnicama, civilnim znanstvenicima i svima koji imaju što pisati. Tematikom, navodi fra Jurišić, zbornik se proširio na cijeli hrvatski jezični prostor, od Subotice do Kotora te od Međimurja do Istre. U dosadašnjih 35 brojeva oko 220 autora objavilo je više od 440 radova. Iz dosadašnjih zbornika fra Gabrijel posebno izdvaja zbornik broj 9. iz 1977. godine u kojem su objavljeni radovi sa simpozija u povodu 750. obljetnice smrti sv. Franje Asiškog. Bio je to prvi simpozij na tlu tadašnje Jugoslavije s crkvenom tematikom. U ovom nizu tiskano je i nekoliko monografija o hrvatskim katoličkim misijama u Njemačkoj, oko 10 svezaka te oko 8 ponovljenih izdanja s tematikom iz medicine i povijesti.

Ovaj neumorni franjevac u zborniku "Kačić" objavio je više od 20 vlastitih znanstvenih radova, a istim žarom nastavit će raditi kako kaže: "Ako Bog da, sve dok budem sposoban, dok budem imao snage i dok me zdravlje bude služilo."

Važno je napomenuti da je fra Gabrijel, između ostaloga, član Nadbiskupijskoga svećeničkoga vijeća, Plenarnoga vijeća Provincije Presvetoga Otkupitelja, Matice hrvatske, Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatskoga mariološkog instituta te dopisni član Papinske međunarodne marijanske akademije i Hrvatskog žrtvoslovnog društva.
Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, između ostalih Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi (1988.) i Nagrade grada Sinja za životno djelo (2003.).