Fra Gabrijel Jurišić gost Verbumova "Susreta s autorom" 26. rujna u Splitu

U Verbumovoj knjižari sv. Frane u Splitu u utorak, 26. rujna 2017. u 20.30 sati, održat će se "Susret s autorom", a gost je fra Gabrijel Jurišić.

Fra Gabrijel je rođen 1931. godine u Baškoj Vodi. Diplomirao je teologiju na Bogoslovnom i klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1966. do 2004. godine predavao je grčki i latinski jezik u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju.

Od 1974. godine glavni je i odgovorni urednik zbornika "Kačić". Napisao je, prevodio i uredio brojne knjige, monografije i znanstvene članke te pokrenuo više listova i časopisa.

Bio je i ravnatelj gimnazije i sjemeništa, vikar i definitor Provincije Presvetog Otkupitelja, generalni vizitator Provincije sv. Ćirila i Metoda i Svetog Križa Bosne Srebrne.

Član je Nadbiskupijskoga svećeničkoga vijeća, Plenarnoga vijeća Provincije Presvetoga Otkupitelja, Matice hrvatske, Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatskoga mariološkog instituta, dopisni član Papinske međunarodne marijanske akademije, Hrvatskog žrtvoslovnog društva,…

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, između ostalih Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi (1988.) i Nagrade grada Sinja za životno djelo (2003.).

O svemu će više govora biti na "Susretu s autorom".

Ulaz je slobodan!