Lipanjski broj Naših ognjišta o "Youcat Katekizmu"

Zanimljivi tekst o "Youcat – Katekizmu za mlade", objavljen u kolumni Osobni stav Dalibora Milasa u lipanjskom broju mjesečnika Naša ognjišta, donosimo u cijelosti.

Crkva – uvijek mlada i privlačna

YOUCAT ("Katekizam za mlade") je prvi katekizam koji su mladi priredili za mlade. Kada je 1992. izašao "Katekizam Katoličke Crkve", papa Ivan Pavao II. izrazio je želju za obradom "Katekizma" koji bi bio prilagođen jeziku različitih društvenih skupina: intelektualcima, radnicima, teolozima, mladima… Mladi su bili prva skupina koja je odgovorila na Papin poziv. Bečki nadbiskup kardinal Christoph Schönborn bio je sponzor cijeloga projekta. Nakon nekoliko mjeseci naporna rada, rasprave i korekcija teksta te, na kraju, odobrenja za tiskanje, "Katekizam za mlade" otišao je u tiskaru. Svi su sudionici Svjetskoga dana mladih u Madridu 2011. godine dobili svoj primjerak "Katekizma za mlade". Ovaj je "Katekizam" trenutno preveden na dvadeset dva jezika i prodaje se u pedesetak zemalja. U uvodu piše da "Katekizam za mlade" na jeziku prikladnu mladima obrađuje cjelinu katoličke vjere, kako je predstavljena u "Katekizmu Katoličke Crkve", ali ne toliko iscrpno kao tamo. Djelo je priređeno u obliku pitanja i odgovora te u brojevima priključenima svakomu odgovoru upućuje na dalje i iscrpnije izlaganje u KKC. U daljemu tumačenju želi se mladima pružiti dodatna pomoć za razumijevanje i životno značenje postavljenih pitanja. Osim toga, "Katekizam za mlade" nudi na rubu teksta dodatne sadržaje poput slika, sažetih definicija, citata iz Svetoga pisma, citata iz djela pisaca, svetaca i naučitelja vjere. Na kraju se nalazi stvarno kazalo pomoću kojega se lako mogu naći konkretne teme.

Papina želja: "Proučavajte Katekizam!"

"Katekizam za mlade" pregledala su tri vatikanska ureda: Kongregacija za nauk vjere, Kongregacija za klerike i Papinsko vijeće za laike. Katekizam ima imprimatur ("neka se tiska") triju biskupskih konferencija (Njemačke, Švicarske i Austrije). U predgovoru "Katekizma za mlade" papa Benedikt XVI. uputio je mladima svoje pismo, u kojemu naglašava da današnji mladi nisu površni kako se nekima čini i da oni žele znati o čemu je zaista riječ u životu te je sve mlade pozvao: "Proučavajte Katekizam! To je želja mojega srca. Ovaj Katekizam vam ne laska. Ne nudi vam laka rješenja. On vas zove na novi život!" Kao što vidimo "Katekizam za mlade" ("Youcat") nije aktualni "Katekizam Katoličke Crkve" i ne treba ga tako uzimati. Zašto bismo trebali obratiti pozornost na "Katekizam" i iskoristiti priliku pokazivanja da Crkva nije zaostala institucija, nego je naprotiv aktualna i životna?

Prvi razlog: zato što Papa tako kaže

Govoriti mladima da prihvate nešto samo zato što je "Papa tako rekao" jest jedan od razloga zašto mnogi od njih nakon primanja sakramenta svete potvrde dolaze u crkvu samo u slučaju velike potrebe ili, ne-daj-Bože, nevolje. Kada kažem "zato što Papa tako kaže", onda mislim na Benedikta XVI. koji nije srednjovjekovni starac nego jedan od teoloških genijalaca kojemu je stalo do mladih ljudi i koji razumije njihove čežnje. Ako već ljudi ne žele prihvatiti preporuku Pape kao Petrova nasljednika, onda bi trebali poslušati savjet jednoga par exellence teologa koji, odlukom kardinalskoga zbora i, naravno, Duha Svetoga, sjedi na Petrovoj stolici. Bilo kako bilo, kada papa nešto predloži, onda bi bilo dobro poslušati. Papa Benedikt XVI. blagoslovio je ovaj projekt da bi onim naraštajima mladih kojima se uporno govori da nema nade dao do znanja da ipak postoji Božje kraljevstvo. Kao nasljednik svetoga Petra papa nas podsjeća da smo "spašeni u nadi" (Spe salvi). Ovaj "Katekizam za mlade" je jedan od načina proučavanja naše vjere.

Drugi razlog: zato što je to naša vjera

Papa Benedikt XVI. u predgovoru "Katekizma" piše: "Morate znati što vjerujete! Morate svoju vjeru precizno poznavati kao što IT stručnjak poznaje operativni sustav računala. Morate je razumjeti kao što dobar glazbenik poznaje svoj glazbeni komad." Ljepota katoličke vjere nalazi se u njezinoj jednostavnosti. Katolička vjera je bila, jest i uvijek će biti susret s osobom Isusa Krista. U sakramentima susrećemo Krista. Proučavajući svoju vjeru, uz pomoć alata kao što je YOUCAT, osnažujemo se da "znamo komu smo povjerovali" (2 Tim 1,12).        

Treći razlog: zato što možemo

YOUCAT nije "Katekizam Katoličke Crkve" (KKC). Ako ćemo iskreno i realno, koliko god KKC bio mjerodavan, istinit i u njemu bilo sadržano sve ono u što vjerujemo, toliko je ponekada mladim ljudima nejasan, kompliciran i monoton. YOUCAT je neka vrsta vodiča kroz katoličku vjeru za mlade katolike. Neki kritiziraju korištenje nekatoličkih citata u YOUCAT-u, ali meni se osobno sviđaju. Ne vidim uopće problem u tome da jedan katolik svoju vjeru artikulira nekim citatom poznatije i javne osobe, koja, igrom slučaja, nije katolik/inja. To je, na kraju krajeva, točno ona evangelizacija koju je potrebno njegovati među mladim katolicima koji svakodnevno žive u sve sekularnijemu okružju. U vremenu kada su milijuni mladih katolika nedovoljno poučeni u pitanjima kršćanstva i vjere ovaj je "Katekizam za mlade" definitivno pun pogodak. Na kraju bih citirao papu Benedikta XVI. koji je nekoliko puta na Svjetskome danu mladih u Madridu uskliknuo: "Crkva je mlada i pripada joj budućnost!"